سمت تصویر نام و نام خانوادگی ایمیل
مدیر عامل
محمدرضا رستمی r.rostami@maralsanat.com
قائم مقام مدیر عامل
رحیم رستمی rahimrostami@maralsanat.com
معاونت فروش و بازاریابی
بهرام رستمی bahramrostami@maralsanat.com
فروش
داوود تقی پور d.taghipoor1356@gmail.vom
فروش خارجی
مسعود عباسی export@maralsanat.com
امور نمایندگان
وحید حق شناس sales@maralsanat.com
معاونت بازرگانی
مهداد ثابت mehdad.sabet@maralsanat.com
بازرگانی داخلی
امین بخش آزاد a.bakhshazad@maralsanat.com
بازرگانی خارجی
بهناز غلامی maralkharid@hotmail.com
اسناد و شماره گذاری
محسن عباسزادگان sanad@maralsanat.com
مسئول حسابداری
فردین میلان milan@maralsanat.com
مدیر فنی
علیرضا دهقانی emanager@maralsanat.com
معاونت مالی
خاقان شافعی ایمیل موجود نیست
نماینده دفتر مرکزی
هادی سودبر hdisdr.1361@gmail.com