بازدید معاون محترم رئیس جمهور به همراه استاندار آذربایجان غربی از کارخانه مارال صنعت
جناب آقای نوبخت معاون محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به ...
دریافت نشان "امین الضرب" کارآفرین برتر کشور توسط آقای رضا رستمی
دومین مراسم اعطای لوح، نشان و تندیس امین‌الضرب امروز در تالار وحدت تهران با ...
کسب عنوان واحد نمونه کیفی از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی سال 96
شرکت مارال صنعت جاوید، با نام تجاری مارال تریلر در سال 96 برای چندمین سال ...
بازدید معاون محترم رئیس جمهور به همراه استاندار آذربایجان غربی از کارخانه مارال صنعت
جناب آقای نوبخت معاون محترم رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به ...
دریافت نشان "امین الضرب" کارآفرین برتر کشور توسط آقای رضا رستمی
دومین مراسم اعطای لوح، نشان و تندیس امین‌الضرب امروز در تالار وحدت تهران با ...
کسب عنوان واحد نمونه کیفی از سوی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی سال 96
شرکت مارال صنعت جاوید، با نام تجاری مارال تریلر در سال 96 برای چندمین سال ...
بازدید معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران جناب آقای دکتر صادق نجفی
بازدید معاون محترم وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران جناب ...